Categories

Skriftserien

“De skriftserier, som utges av åtskilliga upsaliensiska studentnationer, äro i allmänhet av mycket hög kvalitet och innehålla allt oftare bidrag av betydande vetenskapligt värde. Det kanske främsta rummet intages av den värmländska serien.”

(Lychnos)

I samband med invigningen av det nya nationshuset 1930 gavs den första delen av Värmlands nations skriftserie ut. Redaktionen hoppades att denna skrift “måtte bliva en förbindelselänk mellan den värmländska och dalsländska hembygden och dess söner och döttrar i Uppsala, mellan forna och nuvarande medlemmar av Värmlands nation”. Tanken bakom serien var att bidra till Värmlands nations historia och till vetenskapliga studier i allmänhet. Resultatet blev en skriftserie med ett rikt varierat innehåll, till en början framförallt inriktad på den värmländska historien.

Nu är vi i skriftserien stolta över att kunna presentera vår artonde skrift, en jubileumsbok vid Värmlands nations 350-årsjubileum. Boken släpptes vid jubileumsbalen på Uppsala slott den 1 maj 2010.

Här beställer du skrifter