Medlemsförteckning 1595-1877

Värmlands nations historia 

jämte

förteckning öfver dess medlemmar från 1595 till 1877

Upsala, Esaias Edquist förlag

Här finns en sökbar pdf.

Lämna ett svar