Categories

Volym 17 – Nödder att bo vid Fyris å – Värmlänningar i Uppsala under fyra århundraden

Volym 17 - Nödder att bo vid Fyris å
Volym 17 - Nödder att bo vid Fyris å

Utgiven 2006

Baksidestext

Det är långt från Värmland till Uppsala, men många värmlänningar har lämnat skogar, sjöar och forsar för att bosätta sig vid den trögflytande Fyrisån Här presenteras ett antal av dem. Några vistades några år för studier i Uppsala och drog sedan vidare mot andra öden, andra skulle komma att vistas i staden under huvuddelen av sitt liv.

De sexton artiklarna täcker tiden från 1600-tal till 1900-tal och är skrivna med olika betoningar och infallsvinklar. I centrum för intresset står människor, deras verk och omständigheter. Författarna är forskare och skribenter. Många av dem är värmlänningar med egen uppsalaanknytning.

Och vem var det som jämförde det vilda Värmland med uppsalaslätten, och lite uppgiven såg sig “nödder att bo vid Fyris å”? Naturligtvis författaren och historikern Erik Gustaf Geijer, som nu står staty framför universitetshuset. Han och hans hustru Anna Lisa Liljebjörn är föremål för två av volymens artiklar.

Målningen på omslaget är av värmlänningen och uppsalabon Johan Gustav Härstedt (1755- c.1810). Den visar Odinslund med Gustavianum i fonden och Domkyrkan till höger bakom Helga Trefaldighetskykan.

Artiklar

 • Gunilla Gren-Eklund: Jordanus Edenius. Värmlänning och uppsaliensare på 1600-talet
 • Anders Piltz: Petrus Lagerlöf. Värmlänning, svensk, romare
 • Hans Helander: Olof Hermelin. Latinist i konungens och rikets tjänst
 • Ann Öhrberg: Magnus Brynolph Malmstedt och Upsala Academi
 • Hans Olof Boström: Henrik Lilljebjörn i Uppsala
 • Sven Kullander: Borgviksdonationerna. Himmelska gåvor till Linné
 • Carina Burman: Den färglösa. Anna-Lisa Liljebjörn – fru Geijer
 • Lennart Hedwall: Erik Gustaf Geijer i Uppsalas musikliv
 • Lennart Elmevik: Adolf Noreen. En nordistikens nydanare och   vägröjare
 • Svante Nordin: Tre värmländska filosofer
 • Bengt Wadensjö: Biskopen som svor och släckte
 • Eva Jonsson: Den dominerande systern Cecilia. Om syskonen Frödings tid i Uppsala
 • Jörgen Ullenhag: Värmlänningar på Upsala Nya Tidning
 • Knut Warmland: Ragnar Eklund. En karl för sig
 • Lars Burman: Eva Wennerström-Hartmann. Att passa in och inte passa in
 • Lars Andersson: Göran Tunström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *