Categories

Volym 16 – Värmlands nation i Uppsala 1595-1677

Volym 16 - Värmlands nation i Uppsala 1595-1677
Volym 16 - Värmlands nation i Uppsala 1595-1677

Utgiven 2000

Vem bryr sig om Crispinus Olavi Jernfeldius?

Förhoppningsvis skickade pappa Olof och mamma Emerentia i Kristinehamn med honom inte bara en välfylld matsäck utan också varma tankar när de år 1675 sände iväg sin femtonårige gosse till Uppsala. Här läste han i sex-sju år innan han reste utomlands, där han förkovrade sig på allehanda håll, bl.a. Frankrike, England och Holland. Han skaffade sig, som det heter, “djup insigt uti Controverserna”. På vissa håll fick han med tiden rykte om sig att vara “en trätgirig, djerf och oförskämd man”. Läser man detta omdöme med värmländska glasögon framstår han som en riktigt intressant person. Han blev professor i Tyskland under en period och utnämndes till präst i nuvarande Tartu i Estland 3/10 1695. Samma dag avled han, bara 35 år gammal.

I nationens matrikel har han nummer 500.

Borgmästarsonen Krispin Järnfält är bara en av de många hundra värmlänningar och dalslänningar som sökte sig till Uppsala för studier under 1600-talet. Vi vet mycket om dem – carolinabibliotekarien Erik Gren (d. 1959), förste kurator vid Värmlands nation i Uppsala 1930/31 – arbetade under flera decennier på en matrikel över Värmlands nations medlemmar, och arken publicerades vartefter de färdigställdes som bihang till nationens skriftserie Nationen och hembygden.

Men matrikelarbetet avbröts och det stora arbetet samlades aldrig i en volym, ett förtretligt faktum för dem som intressar sig för historiens värmlänningar. Skriftseriekommittén har nu gjort ett krafttag och med hjälp av professor Gunilla Gren-Eklund, hedersledamot vid nationen och Erik Grens dotter, sammanställt ett första matrikelband som omfattar tiden fram till 1677. Inte mindre än 535 landsmän är här biograferade och Erik Grens viktiga arbete har kompletterats med ett förord, fyra biografier skrivna av Gunilla Gren-Eklund, en stor bibliografi samt ett omfattande register upprättat av Ernst Öman.