Categories

Volym 1

Volym 1 - Nationen och hembygden
Volym 1 - Nationen och hembygden

Utgiven 1930, återutgiven 1960

Artiklar:

  • Gustaf Lizell – En sång om ett hem
  • Erik Gren – Det nya nationshusets tillkomst
  • J. A. Eklund – Biskop Bjurbäck
  • Lotten Dahlgren – Drag från en värmländsk småstad hämtade ur en gammal dagbok
  • Elisabeth Wærn-Bugge – Sägner och sant om bruksliv och brukspatroner
  • Henry Olsson Anders Fryxell – som Uppsalastudent och fosforist.
  • Till den värmländska landskapsromantikens ursprung
  • Ernst Nygren Mäster Hallers ätlingar. Ett bidrag till nationshistorien.
  • Dagny Nilsson – Frödings värmländska diktning