Categories

Volym 11 – Värmlands i Uppsala. En nationshistorik.

Volym 11 - Värmlands nation i Uppsala - En nationshistorik
Volym 11 - Värmlands nation i Uppsala - En nationshistorik

Utgiven 1979

Från baksidestexten:

“I skogen är jag födder
bland berg och sjöar blå.
Men sen så blev jag nödder
att bo vid Fyris-å.”

Det miljöombyte som Erik Gustaf Geijer här beskrev delar han med många. Studenter från Värmland har bortåt fem sekel i betydande omfattning tagit vägen över Uppsala, en etappstation med erkänd lyskraft.

Om konfrontationen med universitetet och lärdomsväsen blev för abrupt, hade man alltid sin landskapsförening att ta till. Värmlands nation utgjorde alltsedan 1660 en självklar inramning. Det är om nationen och dess liv i skiftande facetter som denna bok handlar. Vi får i ett diktat 1500-tal möta den bångstyrige magister Blasius, som tävlar med Benedictus Erici om epitetet den förste värmlänningen. Vidare skildras i översiktsartiklar nationens allmänna historia under tidigare århundraden. Större delen av 1900-talet presenteras i initierade specialuppsatser av författare som varit med.

Att nationens ekonomi inte bara hadlar om spexskulder och att dess agerade satt märkbara spår i kulturlivet också utanför Uppsala framgår av andra studier i denna historik. Nationshusets arkitektur och dess konstsamlingar framställs sakkunnigt i ord och bild.

Artiklar:

 • Teddy Brunius Den förste värmlänningen i Uppsala – Magister Blasius
 • Lars Mellin 1664 års nationsreglemente och Värmlands nation
 • Gunnar Larsson Nationens historia fram till 1877
 • Lars Mellin Från punchpatriot till pater familias
 • Erik Sandberg Värmlänningar i mellankrigstid
 • Gunnar Larsson 40-talet – ett förändringens decennium
 • Carl Wedig Geijer Femtiotalet
 • Åke Frändberg Sextiotalet
 • Tomas Persson Sjuttiotalet
 • Sven Ros Värmlands nations fonder och ekonomi under tiden 1877-1976
 • Göran Lindahl Nationshusets historia
 • Hans-Olof Boström Värmlands nations konstsamling
 • Eva Wennerström-Hartmann Nationens gravar
 • Richard Broberg Värmlands nations landsmålsförening – en kortlivad studentrörelse med vida syftemål
 • Eva Wennerström-Hartmann Nationens hembygdskurser
 • Paul Patera Värmlands nations studenthem
 • Förteckning över inspektorer och ämbetsmän