Categories

Volym 12 – Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv

Författare: Erland Rosell

Utgiven 1981

Från förordet

Den här boken avser, såsom titeln anger, att låta ortnamnen bidraga till att teckna den ännu ganska diffusa bilden av Värmland under medeltiden, det Värmland, som blev bas för nyare ditens vidareutveckling […]

I stort sett kan väl sammanställningen betraktas som ett försök att i omdisponerad och någotsånär lättläsbar form presentera medeltidsstoffet i det stora verket Sveriges ortsnamn, Ortnamnen i Värmlands län II-XV, 1922-1952 […]