Categories

Volym 13

Utgiven 1985

Artiklar:

  • Halvar Nilsson Den värmländske lagmannen Höld och den stora donationen till Riseberga kloster
  • Jan Vegelius Dalslands förgätmigej och Värmländsk duvkulla
  • Gunnar Drougge Om ortnamn i Håbols socken
  • Jan Vegelius Visornas dal
  • Bengt Mogren, Mats Mogren Musiklivet vid Edsvalla bruk under 100 år
  • Hadar Vessby Sintram – The Heir of Redclyffe och Gösta Berlings saga