Categories

Volym 14 – De värmländska brukstraditioner…

En bok om bruk och brukskultur

Utgiven 1992

Från baksidestexten

Kavaljerer och herrgårdsmamseller, bergsmän och brukspatroner, glasritare och disponenter och många andra passerar revy i denna bok om värmländsk brukskultur. Här samsas järn- och glasbrukshistoria med kulturgeografiska och litteraturhistoriska studier, och här finns rikt illustrerade uppsatser om herrgårdarnas arkitektur och om bruken i konsten.

Artiklar:

  • Gunnar Arpi Storfurstendömet Uddeholm
  • Åke Nisbeth Värmländska glasbruk
  • Hans-Olof Boström Gruvor, hyttor och bruk i bildkonsten
  • Knut Warmland Dikt och sanning om bruksliv i Värmland
  • Barbro Mellander Värmländska bruk och herrgårdar
  • Gunnar Arpi Värmlandsbrukens lokalisering under tidernas lopp
  • Gunnar Arpi Bruken – enföretagsorter
  • Klas-Erik Jakenberg Den värmländska bruksindustrin efter andra världskriget
  • Nils Björkenstam Bergsmännens hyttor och hammare på Värmlandsberg