Categories

Volym 15 – “På värmländsk räls”

Volym 15 - "På värmländsk räls"
Volym 15 - "På värmländsk räls"

Järnvägar i Värmland under 150 år

Utgiven 1996

Från baksidestexten

Många värmlänningar som deltog i byggandet av 1800-talets Sverige har gjutits i brons. I Uppsala dominerar fortfarande Erik Gustaf Geijer universitetsparken nära Värmlands nation där han står med händerna på ryggen, högt uppe på sitt stenfundament. Och framför Centralstationen i Stockholm står en anna värmlänning om lämnat spår i historien: järnvägsbygaren Nils Ericsson. Historiker som Geijer och ingenjörer som Ericson öppnade nya vägar och bidrog till att skapa vår egen tid.

Men hjältarna i denna bok är inga gamla statyer, vare sig i Uppsala eller Stockholm. I stället är huvudpersonerna de värmländska järnvägarna. Många av dem är fortfarande vid god vigör, trots bannedläggningar och järnvägsdöd. Inom järnvägshistorien är Värmland ett föregångslandskap, och de värmländska järnvägarnas berättas här i en stort upplagd studie av Svante Forsæus. Men även en rad andra skribenter har lämnat bidrag till volymen: litterära bidrag, arkitekturhistoria, biografiska artiklar, personliga hågkomster och mycket mer.

Artiklar:

  • Reidar Nordenborg Järnvägen Bergsviken-Glava Glasbruk
  • Bengt Berg (text) Staffan Jofjell (foto) Fryksdalsbanan
  • Svante Forsæus Järnvägar i Värmland
  • Hans-Olof Boström Fryksdalsbanans stationshus
  • Lars Olov Karlsson John Ericsson och de svenska järnvägarna
  • Barbro Larsson Tre glimtar från värmländska järnvägar
  • Lars Burman Nordvästra stambanan, Anton Niklas Sundberg och järnvägsinvigningarnas retorik
  • Gösta Johannesson På vakt vid Grensebrua sommaren 1943
  • Maria Östlund Bengt Norling om livets järnvägsspår