Categories

Volym 2

Utgiven 1939

Artiklar:

 • Helge Kjellin Thor Fagerkvis – mästaren i Persberg
 • C.V. Bromander A. M. Malmstedt – poet och pedagog
 • Sverker Ölander Från Anton Niklas Sundbergs Karlstadsår
 • En värmländsk skattebok från 1503
 • Anders Edestam – Kulturhistoriska bilder från en dalsländsk bruksförsamling
 • Nils Magnusson – Några huvuddrag i Värmlands och Dals geologiska historia
 • Eva Wennerström, Gerda Ödman – Värmländska studentbrev. Brev från Erik gustaf Geijer, Carl Frykstedt och N. P. Ödman
 • Valter Jansson Terser, försvarade av Adolf Noréen vid disputationskonvent å Värmlands nation
 • C. Gustaf Nygren (utg.) Värmlands Nations äldsta stadgar
 • Arne Eklund – En värmländsk porträttsamling från 1850-talet
 • Bilaga: Värmlands nation i Uppsala från år 1595