Categories

Volym 3

Utgiven 1942

Artiklar:

 • Sigge Bergström Några ord om Sigurd Agrell
 • Nils Ludvig Oscar Stjerne 17 febr. 1873 – 24 okt. 1917
 • Oscar Stjerne – Två tidigare otryckta dikter
 • Ingemar Atterman – Nils Gabriel Djurklou och Värmland. Kring en antikvarisk resedagbok
 • David Arill – Värmländsk undervisningshistoria. Några lekmannasynpunkter
 • Bengt Lundholm – Säterstudier i västra Värmland
 • Richard Broberg – Några drag ur värmländsk folktro och folksed
 • Väinö Perälä – Eskil Petraeus. Biskop i Åbo (1593-1657)
 • Arne Eklund – Jordan Edenius. Värmlands nations förste inspektor.
 • Arne Eklund, Björn Gabrielsson – Värmländska studentbrev IV. Brev från Jordan Edenius
 • Bilaga: Värmlands nation i Uppsala från år 1595