Categories

Volym 4

Utgiven 1945

Artiklar:

  • Sune Lindqvist – Olof Trätälja och Åle den uppländske
  • Bertil Lundman – Värmlands och Dals antropologi
  • Bror Larsson – Till värmländska folkbildningsarbetets historia
  • Oscar Hedlund – Om Karlstads läroverk vid 1800-talets ingång
  • Richard Broberg – Rännberget – ett värmländskt hyperitberg
  • Nils Ivar Svensson Fundberg – en dalsländsk konsthantverkare
  • Inge Ragnarsson – Teodor Svartengren – en värmländsk landsmålsförfattare
  • Anders Strand – Studie över näringslivets utveckling i en västvärmländsk skogssocken
  • Eva Wennerström-Hartmann – Värmländska studentbrev V. Brev från Malcolm Napoleon Wener

Bilaga: Värmlands nation i Uppsala från år 1595