Categories

Volym 5

Volym 5 - Nationen och hembygden
Volym 5 - Nationen och hembygden

Utgiven 1949

Artiklar:

  • Erik Gren Ur värmlandsstudenternas liv under 1600-talets förra hälft
  • Hjalmar Larson Hällkistorna på Dal
  • Carl Ivar Ståhle Otte Torbjörnssons lagbok (med en flock ur Värmlandslagen?)
  • Bror Larsen Karlstads stift i 1700-talets försök att ordna allmän folkundervisning
  • Gunnar Magnusson Helbrägdagöraren Fredrik August Boltzius’ Stockholmsvistelse år 1884-1885
  • Per-Olof Nyrén Karlstad, befolkningsförhållanden och industri. En studie av stadens konjunkturkänslighet.

Bilaga: Värmlands nation i Uppsala från år 1595