Categories

Volym 6 – Jordebok för Värmland 1540

Med inledning och kommentar av Richard Broberg.

Utgiven 1952