Categories

Volym 7

Utgiven 1956

Artiklar:

  • Gösta von Schoultz Västar Smedbyn i Kila – en värmländsk rokokoanläggning
  • En värmländsk dombok från 1550
  • Daniel Toijer Tegnér, Geijer, Agardh och biskopsvalen i Karlstad 1834
  • Anders Edestam Sursillsättlingar på Dal
  • Johan Fletcher Uddeholmskraft. Något om Klarälvens roll i Värmlängsk kraftförsörjning
  • Åke Sundborg Klarälven under 150 år. En erosionskarta med beskrivning
  • Birger Granström Ogräsfloran i Värmland och Dalsland
  • Arne Eklund Värmländska studentbrev VI. Brev till C. F. Fallén från studentkamrater (1784-1790)

Bilaga: Värmlands nation i Uppsala från år 1595