Categories

Volym 8

Utgiven 1960

Artiklar:

  • Erik Gren Värmlandsstudenten i Uppsala under senare hälften av 1600-talet
  • Anders Edestam Dalslandsstudenter i Uppsala före år 1660
  • Carl Henrik Martling Professorn och domprosten Johan Lostbom
  • Richard Broberg Värmland – ett språk- och kulturgeografiskt gränsområde
  • Hans Krook Den unge Göran Wahlenberg

Bilaga: Värmlands nation i Uppsala från år 1595