Categories

Volym 9

Utgiven 1964

Artiklar:

  • Arvid Runestam Geijerskolan. Idé och tillkomsthistoria
  • Anders Edestam Benedictus Christierni Hedraeus
  • Sigfrid Åkerblom En kvartett lektorer vid läroverket i Karlstad
  • Nathan Johnsson Målaren Fritz Lindström
  • Fogderäkenskaperna för Värmland 1530-1535
  • Bror Wideland Dansk-Norska krigshärjningar i Nordmarks härad
  • Göran Lindahl Karlstad. En stad byter ansikte
  • Bror Erik Björkenheim Dalsland. Några synpunkter på landkspets skogsbruk och dess utveckling